top of page

Integritetspolicy

Wellnessgruppen AB (org. nr 5567877971) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post: carlotta@wellnessgruppen.nu


Personuppgifter som vi samlar in från dig
Vi samlar in personuppgifter från dig i samband med att du, bokar behandlingar, anmäler dig till event eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

  • Namn

  • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer

  • Personnummer

  • Foto

  • Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)


Varför vi behandlar dina personuppgifter

Genomföra och hantera din bokning av behandling.
Behandling sker med stöd av avtal för att hantera bokningen och ta betalt samt att ge information som du behöver känna till inför ditt besök.  

Genomföra och hantera ditt deltagande i kurser, utbildningar och event
Behandling sker med stöd av avtal du ingår för att delta i våra kurser, utbildningar och event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt deltagande.

Marknadsföring
Vi behandlar bilder som vi har tagit i samband med ditt deltagande i våra aktiviteter. Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster och komma med erbjudande till dig.
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen genom att mejla info@wellnessgruppen.com

Hur vi delar dina personuppgifter
Vi kan dela dina uppgifter med våra underleverantörer för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Lagring
Vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. Vi ser regelbundet över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

 

Du har i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet).
Vi kommer inte att behandla dina uppgifter för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling.

Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Cookies
Vår webbplats använder kakor för att tillhandahålla tjänster i våra digitala kanaler, och för att följa upp och utvärdera användningen av våra digitala kanaler. Kakor används också för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Du kan styra användningen av kakor i inställningarna i din webbläsare.

Kontakta oss
Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post

bottom of page