FUNKTIONELL TRÄNING MED WELLNESSGRUPPEN

Träna funktionell träning med WellnessGruppens.  

Funktionell träning ger dig en stark kropp, med bra hållning, som i sin tur gör att  din kropp kan användas på rätt sätt.
 

När du är ung eller gammal är det extra viktigt att träna de små musklerna runt lederna och overgångar i kroppen.
Så som, fotled, knäled, hörtled, nedre core (ländrygg och mage), övre core (bröstrygg), axelled, armbågsled och handled.
Då får du en stark kropp, med bra hållning, som i sin tur gör att du kan använda kroppen på rätt sätt. Då får din kropp belastningen där det är tänkt.

Om du däremot har en dålig hållning, så kommer din  kropp dålig balans. Fel muskler jobbar och den totala rörelsen i kroppens leder blir missgynnsam och kan orsaka överbelastning, smärta, rörelseinskränkningar och dålig cirkulation.

Under ungdomsåren/styrketränings introduktionen är det en fördel med teknikträning och liten belastning. Syfte är att kroppen ska bli stabil och kunna arbeta som en helhet. Detta innebär i förlängningen en bra  kroppsuppfattning och  välbehövlig kroppskännedom.

Om du lär dig att koppla ihop hela, komplexaövningar vid utförandet där stora delar av kroppen får vara med, i flera rörelseplan och med flera muskler som aktörer så blir din kropp enormt starka. Du blir inte stark bara  i en specifik övning, som exempelvis knäböj eller bänkpress. Funktionell träning gör dig  stark och stabil i hela kroppen. Då klarar kroppen belastning i vardagen utan att ta skada.

"Ingen kedja är starkare än svagaste länk".

När du tränar funktionella träning  med WellnessGruppens får du övningar och träningspass som dessutom riktigt roliga! Alla kan göra samma rörelser,  svårighetsgraden anpassas utifrån dina individuella förutsättningar.

När dina inre små uthålliga muskler är tränade, kan du börja med tyngre fysträning och kroppen håller mycket bättre. Du får utdelning för det du gör och har användning av balansen och funktionsträningen.

Kom och träna funktionell träning med Carlotta Östberg på WellnessGruppen - Du får en stabil,stark  och uthållig kropp.

  • Facebook

Wellnessgruppen Stockholm AB © 2018